Głównej zawartości

Zalecenia dla rolników i plantatorów

Wytyczne dla rolników i plantatorów (podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną) jakie należy spełnić podczas zbioru owoców miękkich w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności - ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia owoców miękkich wirusami, w związku ze wzrostem powiadomień zgłaszanych do europejskiego systemu RASFF (system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach) dotyczących zakażeń owoców miękkich pochodzących z Polski patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność.

 

Etap zbioru – należy zapewnić:

  • właściwą jakość wody stosowanej do podlewania - woda nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami ludzkimi,
  • prawidłowe nawożenie płodów rolnych - nie wolno stosować odchodów ludzkich, ponieważ mogą być źródłem zanieczyszczenia chorobotwórczymi wirusami, wirusy mogą utrzymywać się w kale nawet przez kilka miesięcy,
  • dostęp dla wszystkich pracowników do toalet w pobliżu plantacji oraz do czystej, bieżącej wody do mycia rąk i możliwości osuszenia rąk po umyciu.

W tym celu należy zapewnić, aby toalety (stałe lub przenośne) były:

-    umieszczone blisko powierzchni plantacji, w zamkniętym obszarze pola, gdzie pracuje personel,

-    w wystarczającej ilości dla zatrudnionego personelu,

-    tak zaprojektowane, żeby zapewniały higieniczne usuwanie odpadów i zanieczyszczeń,

-    tak zaprojektowane, żeby gwarantowały brak możliwości przeciekań do wód gruntowych,

-    utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie (zapewnione mydło oraz instrukcje),

-    myte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami.

 

Ponadto należy:

-   egzekwować mycie rąk przed każdorazowym wejściem na pole (instrukcja), zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych,

-   przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka,

-   zapewnić posiadanie czystej odzieży przy wykonywaniu pracy,

-   zapewnić czystość i odpowiednią jakość stosowanych pojemników, naczyń do zbioru,

-   przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym,

-   opracować procedury dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni,

-   przestrzegać zakazu wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w obszarze zbioru,

-   przestrzegać stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej

-   przestrzegać obowiązku identyfikowalności/śledzenia produktów według zasady: „krok w przód” (np. lista odbiorców) oraz opracować i stosować odpowiednie procedury w tym zakresie.

 

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia konsumenta, że żywność znajdująca się w sprzedaży jest bezpieczna dla zdrowia.

Przestrzeganie zasad higienicznych przy zbiorze może być na bieżąco weryfikowane przez kierownictwo przetwórni lub punktów skupu, a w przypadku zastrzeżeń co do spełniania przez plantatorów/dostawców właściwych warunków higienicznych i sanitarnych, przetwórcy mogą zastrzec w umowach handlowych, że nie będą przyjmować owoców i warzyw, które mogą być zagrożone skażeniem patogennymi wirusami.

 

(na podstawie wytycznych NIZP-PZH w Warszawie)

 

 

 


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-09 11:31:12 | Zmodyfikowano: 2017-05-09 11:31:12 | Odsłon: 588