Głównej zawartości

 

 Głównym celem działalności PSSE w Mrągowie
jest dążenie do poprawy stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów
oraz minimalizowanie wszelkich zagrożeń zdrowotnych w powiecie mrągowskim.

 

Higiena Pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną pracowników przed utratą zdrowia, która może nastąpić w wyniku oddziaływania czynników występujących w środowisku pracy.

Główne zadania pionu Higieny Pracy
1.    Nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy.  
2.  Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.  
3.   Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.  
4.   Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych.  
5.   Kontrola prowadzenia nadzoru nad prekursorami kategorii 2 i 3.  
6.  Gromadzenie i opracowanie danych statystycznych dotyczących środowiska pracy oraz chorób zawodowych, przekazywanie informacji do baz danych WSSE w Olsztynie i instytutów.
 

Wymienione zadania realizuje w  I  INSTANCJI  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie

na terenie powiatu mrągowskiego.

 


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-09 11:31:12 | Zmodyfikowano: 2017-11-14 08:52:44 | Odsłon: 1046