Głównej zawartości

Głównym celem działalności PSSE w Mrągowie
jest dążenie do poprawy stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów
oraz minimalizowanie wszelkich zagrożeń zdrowotnych w powiecie mrągowskim.

 

Głównymi kierunkami działania z zakresu HIGIENY  KOMUNALNEJ są:

Nadzór sanitarny nad zaopatrzeniem ludności w wodę

  • Zapewnienie konsumentom i użytkownikom dostatecznej ilości wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.   Nadzór  nad jakością zdrowotną wody powierzchniowej z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli do oraz wody z basenów kąpielowych. 

Nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej

  • Dążenie do zmniejszenia liczby obiektów o niewłaściwym stanie sanitarno – higienicznym.  

    Zadania Inspekcji Sanitarnej z zakresu Higieny Komunalnej realizowane są poprzez:

  • Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody oraz nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę,
  • Nadzór nad stanem sanitarnym oraz jakością wody z basenów kąpielowych,
  • Nadzór nad stanem sanitarnym kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz nad jakością wody powierzchniowej z kąpielisk,
  • Nadzór nad utrzymaniem należytego stanu higienicznego nieruchomości, instytucji, obiektów użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz środków transportu publicznego.

Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-09 11:31:12 | Zmodyfikowano: 2017-05-29 07:06:45 | Odsłon: 1095