Głównej zawartości

 

HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY  - zakres działania

Do głównych zadań Higieny Dzieci i Młodzieży należy

kontrola i nadzór nad warunkami higienicznymi w zakładach nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą 

oraz podczas wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży.

Powyższe realizowane jest poprzez następujące zadania:

  • Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, higieny używanego sprzętu oraz pomieszczeń w publicznych i niepublicznych szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych;
  • Kontrolai nadzór przestrzegania przepisów dotyczących higieny procesów nauczania i wychowania;
  • Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  • Prowadzenie postępowania administracyjno – egzekucyjnego wobec zakładów wymagających poprawy stanu sanitarno – technicznego;
  • Współpraca w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego poprzez udział w opiniowaniu projektów, odbiorach w zakładach nauczania i wychowania;
  • Współpraca przy wdrażaniu i prowadzeniu programów promocji zdrowia i wychowania zdrowotnego;
  • Współpraca z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z higieną dzieci i młodzieży;
  • Prowadzenie dokumentacji z zakresu działania merytorycznego zgodnie z wymogami systemu jakości;
  • Opracowywanie sprawozdań, planów oraz ocen zgodnie z wytycznymi GUS i WSSE w Olsztynie;
  • Rozpatrywanie skarg i wniosków.

Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-09 11:31:12 | Zmodyfikowano: 2020-06-17 06:14:56 | Odsłon: 589