Głównej zawartości

Głównym celem działalności PSSE w Mrągowie
jest dążenie do poprawy stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów
oraz minimalizowanie wszelkich zagrożeń zdrowotnych w powiecie mrągowskim.

Zakres działania Sekcji Epidemiologii

  • Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia, uczestnictwo w działaniach związanych z likwidacją źródła oraz przecięciem dróg szerzenia się zakażenia, a tym samym niedopuszczenie do wystąpienia kolejnych zachorowań
  • Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne podlegające obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
  • Prowadzenie analizy zapadalności na choroby zakaźne
  • Opracowywanie ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych.
  • Nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, ozdrowieńcami, osobami ze styczności.
  • Udział w działaniach związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami, ewentualnymi atakami terrorystycznymi i innymi sytuacjami nadzwyczajnymi
  • Nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących szczepienia ochronne, kontrolę prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień, nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami, prowadzenie postępowania przymuszającego.
  • Opracowywanie zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych.
  • Przechowywanie i dystrybucję preparatów szczepionkowych.

Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno- sanitarnymi, jakie powinien  spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

 


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-09 11:31:12 | Zmodyfikowano: 2017-05-23 12:24:51 | Odsłon: 1482