Głównej zawartości

 

Spot telewizyjny

 "Grypa chroń siebie i innych"

 

http://www.pis.gov.pl/userfiles/file/rzecznik2/Grypa_30s.avi

 

 

 

 

 

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM

PRZENOSZONYM DROGĄ KROPELKOWĄ

(W TYM GRYPY WYWOŁANEJ WIRUSEM TYPU A/H1N1)

 

Informacja opracowana przez Główny Inspektorat Sanitarny

 

 

Ogólne wskazania profilaktyczne

            Należy:

 • unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami
 • kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych
 • zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci
 • myć często ręce
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków
 • dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać.

 

Informacje dla dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach

nauczania i wychowania

      Należy:

 • obserwować dzieci i młodzież wykazującą, w trakcie pobytu w placówkach, objawy grypopodobne takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka
 • informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym
 • zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach
 • organizować, w miarę możliwości, jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu             w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego
 • monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzyskania bieżących informacji.

 

Informacje dla rodziców

      Należy:

 • obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, a w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego
 • myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak należy to robić
 • zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza
 • zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania
 • nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni
 • zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa
 • spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu.

 

Informacje dla dzieci i młodzieży

      Należy:

 • myć ręce mydłem i ciepłą wodą przez 20 sekund
 • jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem
  w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi
 • umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu
 • unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą
 • przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu.

Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-09 11:31:12 | Zmodyfikowano: 2017-05-09 11:31:12 | Odsłon: 433