Głównej zawartości

Nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży

na terenie powiatu mrągowskiego

– zmiany w obowiązujących przepisach dotyczące organizacji wypoczynku

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 9 grudnia 2009 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 218, poz. 1696), które weszło w życie z dniem 1 marca 2010 roku, nastąpiła likwidacja karty kwalifikacyjnej obiektu.

W związku z powyższym nie przeprowadza się kontroli kwalifikacyjnych, organizatorzy nie zgłaszają placówek do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jak się to wcześniej odbywało).Według w/w rozporządzenia placówki te zgłaszane mają być do Kuratorium Oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania organizatora.


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-09 11:31:12 | Zmodyfikowano: 2017-05-09 11:31:12 | Odsłon: 391