Głównej zawartości

 Załączniki do pobrania  

 

Dziennik Ustaw z 15 czerwca 2007, Nr 106, poz. 730

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  ZDROWIA1)
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:


Rozporządzenie określa wzory dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także dokonywania zmian w rejestrach tych zakładów.

  1. Wzór rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanego dalej „rejestrem zakładów”. 
  2. Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów.
  1. Wzór wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów.
  1. Wzór wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów.
  2. Wzór wniosku o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wniosek o wpis.doc)Wniosek o wpis do rejestru Ewa Oszmian54 kB2019-11-05 11:382019-11-05 11:38
Pobierz plik (Wniosek o zatwierdzenie i wpis.doc)Wniosek o zatwierdzenie i wpis Ewa Oszmian48 kB2019-11-05 11:372019-11-05 11:37
Pobierz plik (wniosek o dokonanie zmian w rejestrze.doc)Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze Ewa Oszmian51 kB2019-11-05 11:372019-11-05 11:37
Pobierz plik (Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru PSSE.doc)Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru PSSE Ewa Oszmian48 kB2019-11-05 11:362019-11-05 11:36

Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-09 11:31:12 | Zmodyfikowano: 2019-11-05 11:44:14 | Odsłon: 569