Głównej zawartości

WSKAZÓWKI

DOTYCZĄCE WYBORU, ZAKUPU I UŻYTKOWANIA

MEBLI SZKOLNYCH

(STOLIKÓW I KRZESEŁ)

1.    Planując zakup powinno się przeanalizować faktyczne potrzeby co do odpowiednich ilości i rozmiarów zestawów mebli, biorąc pod uwagę wzrost dzieci w danej placówce.

2.    Dokonując zakupu należy wybierać sprzedawców, oferujących meble z certyfikatami zgodności z obecnie obowiązującą normą PN-EN 1729-1: 2007.

3.    Meble powinny spełniać wymagania w/w normy, natomiast certyfikaty na nie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

4.    Meble powinny być trwale, czytelnie i wyraźnie oznakowane: numer rozmiaru lub kolor, bądź jedno i drugie - zgodnie z w/w normą. W przypadku mebli regulowanych powinno znajdować się oznakowanie zakresu numerów rozmiarów.

5.    Powinna być także naniesiona nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela (pełna bądź w skrócie) a także data produkcji mebli.

6.    Do zakupionych mebli powinny być dostarczone instrukcje zawierające informacje dotyczące min.: konserwacji, montażu mebli regulowanych, sposobie regulacji. Instrukcje te mogą mieć formę ulotki lub etykiety.

7.    Stoły i krzesła regulowane powinny obejmować dwa lub więcej rozmiarów, mechanizm regulacji powinien być łatwy w obsłudze, natomiast po regulacji powinna był możliwa łatwa identyfikacja rozmiaru.

8. W trakcie użytkowania powinno się systematycznie sprawdzać stan techniczny mebli, dokonywać napraw bądź wymiany mebli jeśli zachodzi taka konieczność.


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-09 11:31:12 | Zmodyfikowano: 2017-05-09 11:31:12 | Odsłon: 355