Głównej zawartości

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania  petycji określa

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 870).

  Przedmiotem petycji może być  żądanie, w szczególności:

 -  zmiany przepisów prawa,

- podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,  życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie. W przypadku braku właściwości PPIS, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

- oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

-  wskazanie adresata petycji,

-  wskazanie przedmiotu petycji,

- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji:

-  bez zbędnej zwłoki
-  jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej założenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć  do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia  tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

- listownie na adres:

      Powiatowa Stacji Sanitarno – Epidemiologiczna  ul. Królewiecka 60B, 11 – 700 Mrągowo, 

- doręczyć osobiście – w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej         

        ul.  Królewiecka 60B,  11 – 700 Mrągowo,  w godzinach od 7:25 – 15:00

- za pośrednictwem e PUAP  - umieszczona na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE Mrągowo:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pssemragowo

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwiania petycji nie może być przedmiotem skargi.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (informacja zbiorcza o petycjach za rok 2018.doc)Informacja zbiorcza o petycjach za 2018r. Ewa Oszmian23 kB2019-01-23 13:232019-01-23 13:23
Pobierz plik (wzór petycji.doc)Wzór petycji Ewa Oszmian39 kB2019-01-23 13:102019-01-23 13:10
Pobierz plik (informacja zbiorcza o petycjach za rok 2017.doc)Informacja zbiorcza o petycjach za 2017r. Ewa Oszmian23 kB2019-01-23 13:092019-01-23 13:09

Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-23 08:08:56 | Zmodyfikowano: 2019-11-13 08:33:41 | Odsłon: 774