Głównej zawartości

 

Nawiązując do prac  Międzyresorowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń

i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

oraz

decyzji podjętej na 95 posiedzeniu Komisji, Główny Inspektor Sanitarny podaje komunikaty:

 

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartościnarażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.
 
KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.
 
 KOMUNIKAT  XIII  dotyczy informacji nt. prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Komunikat XIII.pdf)Komunikat XIII  Ewa Oszmian635 kB2020-10-20 12:192020-10-20 12:19
Pobierz plik (Komunikat XII.pdf)Komunikat XII Ewa Oszmian504 kB2020-07-31 10:582020-07-31 10:58
Pobierz plik (Komunikat XI.pdf)Komunikat XI Ewa Oszmian506 kB2020-07-31 10:572020-07-31 10:57

Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2020-07-31 11:08:36 | Zmodyfikowano: 2020-10-20 12:25:53 | Odsłon: 122