Głównej zawartości

 

Informujemy, że 13 i 14 sierpnia br.

zostały opublikowane następujące rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:


1) Dz. U. z 2020. poz. 1389 - Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wchodzi w życie 1 września 2020 r. , można je znaleźć na:

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.170.0001389,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19.html

2/ Dz. U. z 2020 r., poz. 1394 - Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( wchodzi w życie 1.09.2020 r.  - z wyjątkami)

3/ Dz.U. z 2020, poz. 1388 - Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Obowiązuje od 14.08.2020; można je znaleźć na:

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.170.0001388,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia-dzieci-obywateli-polskich-czasowo-przebywajacych-za-granica.html

4/ Dz. U. z 2020 r. , poz. 1386 - Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Obowiązuje od 14.08.2020; można je znaleźć na: 

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.170.0001386,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach.html

5/ Dz. U. z 2020 r., poz. 1385 - Rozporządzanie MEN z 12 sierpnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Obowiązuje od 14.08.2020 r., dostępne na:

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.170.0001385,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-rodzajow-innych-form-wychowania-przedszkolnego-warunkow-tworzenia-i-organizowania-tych-form-oraz-sposobu-ich-dzialania.html


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2020-08-17 12:31:33 | Zmodyfikowano: 2020-08-17 12:35:33 | Odsłon: 106