Głównej zawartości

      

 

  Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydania opinii (Dz. U. z 2019r. poz. 2499).

W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności – nie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis ,,nie prowadzono postępowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”, wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości).

Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie GIS:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/

 

Z dniem 4 lutego 2020 r. zostanie wdrożony nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o przedmiotowym systemie opublikowano na stronie GIS:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2020-02-11 09:43:27 | Zmodyfikowano: 2020-02-11 09:49:26 | Odsłon: 280