Głównej zawartości

 

Informacja dla podmiotów prowadzących zakłady produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego

o zmianie organów nadzorujących

 

                W związku z Porozumieniem ramowym z dnia 27 listopada 2018 r. zawartym pomiędzy  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mrągowie i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Mrągowie o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze powiatu mrągowskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie informuje o ważnych zmianach organów nadzorujących.

Zakłady, w których dokonuje się produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego,  w tym rozbioru tusz, podziału mięsa na elementy, mielenia mięsa, produkcji surowych wyrobów mięsnych, czy też przetwarzania mięsa  w celu sprzedaży konsumentom ostatecznym oraz jednocześnie nie prowadzi się dostaw wyprodukowanych produktów do innych zakładów obowiązują jedynie przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004, których przestrzeganie jest nadzorowane w tym przypadku przez Państwową Inspekcję Sanitarną (art. 73 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r).

Takie podmioty powinny niezwłocznie:

  • złożyć wniosek do właściwego PPIS w celu objęcia nadzorem,
  • uzyskać zatwierdzenie przez właściwego PPIS (zatwierdzenie zakładu przez organ PIS dokonywane jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek podmiotu oraz na podstawie kontroli zakładu przez pracowników terenowo właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej),
  • złożyć wniosek do właściwego PLW, który do tej pory sprawował nadzór nad zakładem, o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji/zatwierdzenia zakładu (na podstawie art. 162 Kpa),
  • uzyskać ww. decyzję PLW dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej zakładu.

Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2019-01-08 08:25:45 | Zmodyfikowano: 2019-01-08 08:28:36 | Odsłon: 428