Głównej zawartości

 

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH

ZŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

Zgodnie z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobki i kluby dziecięce zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

W związku z powyższym obiekty te podlegają rejestracji i zatwierdzeniu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2019-02-13 09:04:48 | Zmodyfikowano: 2019-02-13 09:09:21 | Odsłon: 462